Posted by on 1 July 2015

http://www.nieuwgrieksestudies.nl/

Griekenland in crisistijd: een andere blik

De grondige informatiebron over Griekenland

De Nederlands-Griekse MEDIACIRKEL is een initiatief van het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) en de Europese Beweging Nederland (EBN) en opereert onder auspiciën van de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA.
De MEDIACIRKEL wil fungeren als steunpunt voor journalisten en redacteuren in Nederland en Vlaanderen om accurate en goed geïnformeerde bronnen aan te reiken en hen in contact te brengen met deskundige en bekwame gesprekspartners. De Mediacirkel bestaat voornamelijk uit wetenschappers, academici en professionals die expertise en kennis hebben in een breed scala aan themagebieden over Griekenland in crisistijd.

Dit initiatief is in het leven geroepen omdat de berichtgeving en beeldvorming over Griekenland  in de Nederlandse media meestal eenzijdig is. Vaak gebeurt dit omdat journalisten onder grote tijdsdruk nieuws moeten produceren en meestal het ANP of Reuters News reproduceren, met als gevolg het repeteren van geijkte opvattingen. Kwalitatief hoogwaardige nieuwsitems over een ander land produceren en onderzoeksjournalistiek plegen vergen immers veel tijd en veronderestellen (idealiter) grondige kennis van de landstaal.

De doelstelling van de Nederlands-Griekse Mediacirkel is het Nederlands medialandschap te verrijken en een aanspreekpunt/expertisecentrum te bieden voor alles wat met nieuws over het moderne Griekenland en de “Griekse” crisis te maken heeft. Daarnaast streeft de Nederlands-Griekse Mediacirkel naar verdieping wat betreft de berichtgeving over Griekenland.

De Nederlands-Griekse  MEDIACIRKEL wil  als steunpunt voor journalisten en redacteuren in Nederland fungeren om accurate en goed geïnformeerde bronnen aan te reiken of journalisten met deskundige en bekwame gesprekspartners in contact te brengen. De Mediacirkel bestaat voornamelijk uit wetenschappers, academici, onderzoekers en afgestudeerden die expertise en kennis in een breed scala aan themagebieden over Griekenland in huis hebben. Hun expertise is o.a. gebaseerd op Griekstalige bronnen. Of het nu om nieuws en opinies, financieel-economische vraagstukken, culturele achtergronden, historische analyses of specifieke informatie over een onderwerp gaat, de hiervoor benodigde expertise/deskundigheid is voorhanden.

De Nederlands-Griekse  MEDIACIRKEL gaat uit van de volgende doelstellingen:

Aanbod van inhoudelijke diversiteit en pluriformiteit in de berichtgeving

Kwaliteit in de berichtgeving

Toegankelijkheid van Griekse bronnen (zowel primaire als secundaire bronnen)

Onafhankelijkheid